Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο 110@ ship-suppliers.gr.